Conflict met werkgever opgelost

Onze zoon had een conflict met zijn werkgever. Hiervoor hebben we advies gevraagd aan de heer Schenk. Met zijn analytisch denkvermogen had hij snel het probleem in beeld. Uit gesprekken met hem kwamen voor ons belangrijke kernwaardes naar voren: deskundigheid, aandacht, respect en optimisme. Met een onderbouwde brief van zijn kant aan de werkgever was het probleem snel opgelost.