Arbeidskwesties voor werknemers

Het kan voorkomen dat uw werkgever afscheid wenst te nemen van u en daarbij niet een ontslagvergunning wenst aan te vragen bij het UWV. In dat geval kan JAS u behulpzaam zijn en kunnen er nadere afspraken gemaakt worden. Soms kan de baan zelfs behouden worden.

Komt het toch tot ontbinding van het arbeidscontract, dan legt JAS de afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst. Een belangrijk document.

Bent u ontslagen op staande voet, dan is het zaak om te kijken of er wel werkelijk sprake is van een dringende reden. Ook dan kan JAS u behulpzaam zijn.


Ga naar intake