Echtscheiding

Vol goede moed wordt het huwelijk aangegaan, of besluiten twee mensen tot het sluiten van een samenlevingscontract. Helaas blijkt dat er jaarlijks sprake is van vele scheidingen. Een echtscheiding of het beëindigen van de duurzame relatie, leidt tot juridische gevolgen.

Zelf zit u mogelijk met vele vragen. Hoe gaat u om met de kinderen, als die er zijn? Er dient een ouderschapsplan te komen. Hoe gaat u om met schulden en bezittingen? Wel of geen alimentatie afspreken? En zo ja, hoeveel en hoe lang? Hoe gaat u de goederen verdelen? Wie blijft in de woning achter? Of moet de woning verkocht worden? Wat zijn de gevolgen van een en ander?

Afspraken maken

Hoe beter u het een en ander met uw bijna ex partner kunt regelen, hoe beter dat voor beide partijen is. Het is goed als de kinderen merken dat hun ouders in alle redelijkheid uiteen gaan en tot werkbare afspraken komen.

JAS helpt u bij het maken van de afspraken. Samen met u en uw bijna ex partner worden de afspraken in alle redelijkheid gemaakt. JAS legt die afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Een belangrijk document.


Ga naar intake