Juridisch Adviesbureau Schenk

Het kan voorkomen dat u afscheid wenst te nemen van een werknemer, zonder ontslagvergunning. In dat geval kan JAS u behulpzaam zijn bij een correcte afvloeiing en komen tot afspraken. JAS legt die afspraken vast in een beÃĢindigingsovereenkomst. Een belangrijk document.

Ook indien u direct afscheid wilt nemen van de werknemer, dus bij ontslag op staande voet, kan JAS u behulpzaam zijn. Bij ontslag op staande voet moet er wel sprake zijn van een zogenaamde dringende reden.