“Is partneralimentatie nog wel van deze tijd?”

Is parteralimentatie nog wel van deze tijdRonald Schenk studeerde rechtswetenschappen aan de universiteit van Leiden. In zijn functie van juridisch adviseur komt Ronald regelmatig in aanraking met alimentatieperikelen. Ronald is als ervaringsdeskundige van mening dat goede afspraken in het belang zijn van alle betrokken partijen. Als paren uiteen gaan, zet Ronald zich in om gezamenlijk tot goede afspraken te komen en de gemaakte afspraken in een convenant te verwoorden.

In deze studie gaat Ronald in op een aantal actuele ontwikkelingen rondom het item partneralimentatie. Recht – en zeker familierecht – is geen zaak van de ivoren toren. Om die reden zijn ter verlevendiging enkele anekdotes opgenomen.

Teneinde het werk voor iedere belangstellende leesbaar te houden en tevens de moeite waard te laten zijn voor vakgenoten, studenten en wetgevende instanties zijn voetnoten vermeld en is jurisprudentie opgenomen, waaruit mag blijken dat verantwoord met gegevens is omgegaan.

De breuk in de huwelijksrelatie of binnen het geregistreerde partnerschap leidt – of kan leiden – tot juridische gevolgen, zoals alimentatie. Met name wordt ingegaan op de partneralimentatie, waarbij Ronald zal toekomen aan de probleemstelling of partneralimentatie nog wel van deze tijd is en daarbij onder meer verwijzen naar de diverse standpunten die momenteel worden ingenomen in de maatschappij.  Uiteindelijk maakt Ronald zijn keuze over de partneralimentatie helder en inzichtelijk bespreekbaar.