Intake

Indien u uw juridisch probleem wenst voor te leggen aan JAS, wordt u verzocht om kort op schrift te zetten wat het probleem is en dit aan JAS te mailen. Tevens het intakeformulier mailen. Daarna wordt er contact met u opgenomen.

Vindt u het lastig om uw probleem op schrift te zetten, mail dan uitsluitend het intakeformulier. Er wordt daarna contact met u opgenomen.

Een intakegesprek wordt volgens het gangbare tarief in nota gebracht. Volgt er daadwerkelijk een opdracht, dan worden de intakekosten afgetrokken van de eerste nota. In geval van een daadwerkelijke opdracht is de intake dus gratis.


Bekijk de voorwaarden